भौतिकरुपमा कक्षा र अर्धवार्षिक परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुल
कोहलपुर २, बाँके ।
                                                                 मितिः २०७७÷०९÷२१
आदरणीय अभिभावकज्यूहरु,

विषयः भौतिकरुपमा कक्षा र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेको विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा–२०७७ अनुसार विद्यालयमा अनलाईन कक्षाहरु सञ्चालन भईरहेको र विद्यालयको आगामी शैक्षिक कार्यक्रमहरु तपशिल अनुसार सञ्चालन हुने ब्यहोरा जानकरी गरिन्छ ।

तपशिलः
१.     यही आउँदो माघ ४ गतेदेखि कक्षा २ देखि १० सम्म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको अर्धवार्षिक परीक्षा (दुई सिफ्टमा गरी) विद्यार्थीहरुको उपस्थितिमा विद्यालयमा सञ्चालन गरिनेछ । साथै परीक्षा समय तालिका तपशिलमा उल्लेखित मिति अनुसार हुनेछ ।
२.    उक्त अर्धवार्षिक परीक्षा अवधिभर विद्यार्थीहरुका लागि विद्यालय बसको सुबिधा उपलब्ध हुनेछ ।
    पहिलो सिफ्ट (कक्षा ७ देखि १० सम्मका लागि) ः बिहाँँन ठीक ८ः१५ बजे (पहिलो पिकअप)
    दोस्रो सिफ्ट (कक्षा २ देखि ६ सम्मका लागि) ः दिउँसो ठीक १२ः३० बजे (पहिलो पिकअप)
३.    परीक्षा अवधिभर विद्यार्थीहरुले आफुलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण शैक्षिक सामाग्रीहरु र पिउने पानिको ब्यवस्था घरबाट स्वंयम् आफैले ल्याउनु पर्नेछ । साथै उक्त परीक्षा अवधिभर विद्यार्थीहरुले अनिवार्यरुपमा माक्सको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
४.    परीक्षा अवधिभर विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय हाताभित्र खाजा÷नास्ताको ब्यवस्था नहुने र घरबाट पनि ल्याउन पाईनेछैन  ।   
५.    उक्त अर्धवार्षिक परीक्षाको प्रवेश पत्र विद्यालय प्रशासनबाट विद्यार्थीहरुले यही माघ २ गतेभित्र लिईसक्नु पर्नेछ ।
६.    नर्सरी देखि कक्षा १ सम्मको हकमा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि हालकै शिक्षण सिकाई विधिलाई निरन्तरता दिईनेछ । साथै उक्त अर्धवार्षिक परीक्षा पश्चात क्रमिक रुपमा कक्षा २ देखि १० सम्म भौतिक रुपमा सम्पूर्ण कक्षाहरु सञ्चालन गरिने ब्यहोरा पनि जानकारी गरिन्छ ।

 

१. क). पहिलो सिफ्ट परीक्षा समय तालिका  (बिहाँन ९ः०० देखि १२ः०० बजे सम्म)

 

 

 क). पहिलो सिफ्ट परीक्षा समय तालिका  (बिहाँन ९ः०० देखि १२ः०० बजे सम्म)
   

 

                         Classes

Date

VII

VIII

IX

 

X

2077/10/04 Sunday

Mathematics

Science

Social Study

C. Mathematics

2077/10/05 Monday

Nepali

           Computer

EHP

Nepali

2077/10/06 Tuesday

Computer

English

O. Maths/ Economics

Acct/ Computer

2077/10/07 Wednesday

Science

Nepali

Science

EHP

2077/10/08 Thursday

Moral+ Health

 OBTE

English

Social Study

2077/10/09 Friday

OBTE

Social Study

Nepali

English

2077/10/10 Saturday

 

2077/10/11 Sunday

Social Study

C. Mathematics

C. Mathematics

Science

2077/10/12 Monday

English

Civics + Health

Account/ Computer

O. Maths / Econ.

 

 ख). दोस्रो सिफ्टको परीक्षा समय तालिका  (दिउँसो १ः०० देखि ४ः०० बजे सम्म)

 

                        Classes

Date

II

III

IV

V

VI

2077/10/04 Sunday

Science

Social Study

Mathematics

Nepali

Mathematics

2077/10/05 Monday

English-I

Science

Social Study

English-II+ Moral Sci.

OBTE + Moral

2077/10/06 Tuesday

English-II

Nepali

Nepali

Science

Social Study

2077/10/07 Wednesday

Mathematics

English-II

Computer+Moral

English-I

English

2077/10/08 Thursday

Nepali

English-I

English-I

Social Study

Nepali

2077/10/09 Friday

Social Study

Mathematics

English-II

Computer

Computer + Health

2077/10/10 Saturday

 

2077/10/11 Sunday

 

 

Science

Mathematics

Science

18 December, 2020

Contact Info

Gorkha United Public School Kohalpur-2, Banke | 081-540105 gups@gorkhaschool.com
Sun to Fri : 10am to 6pm

Social Links